Clubs Match 1 Boys Match 1 Girls Match 1 Overall Match 2  Boys Match 2 Girls Match 2 Overall After 2 Matches Match 3 Boys Match 3 Girls Match 3 Overall After 3 Matches Match 4 Boys Match 4 Girls Match 4 Overall Season's Total Boys Season's Total Girls Season's Total Overall
Bridgnorth 93 140 233 37 191 228 461 31 182 213 674     0 161 513 674
Ludlow Runners 247 344 591 256 145 401 992 291 372 663 1655     0 794 861 1655
Maldwyn Harriers 223 313 536 237 425 662 1198 258 418 676 1874     0 718 1156 1874
Moreton Hall     0     0 0     0 0     0 0 0 0
Oswestry Olympians 377 526 903 489 553 1042 1945 430 534 964 2909     0 1296 1613 2909
Shrewsbury AC 354 117 471 373 170 543 1014 353 172 525 1539     0 1080 459 1539
Telford AC 594 607 1201 541 470 1011 2212 600 587 1187 3399     0 1735 1664 3399
Wenlock Olympians 297 239 536 329 187 516 1052 298 281 579 1631     0 924 707 1631
Wrekin College 49   49 50   50 99 49   49 148     0 148 0 148
Shrewsbury High   239 239   270 270 509     0 509     0 0 509 509
Concord College     0     0 0     0 0     0 0 0 0
Oswestry school     0     0 0     0 0     0 0 0 0
Aberystwyth AC   63 63 48 99 147 210 41 50 91 301     0 89 212 301
zz14     0     0 0     0 0     0 0 0 0
zz15     0     0 0     0 0     0 0 0 0
zz16     0     0 0     0 0     0 0 0 0
zz17     0     0 0     0 0     0 0 0 0
zz18     0     0 0     0 0     0 0 0 0
zz19     0     0 0     0 0     0 0 0 0
zz20     0     0 0     0 0     0 0 0 0
Todays scores
Clubs Today's Boys Today's Girls
Bridgnorth 31 182
Ludlow Runners 291 372
Maldwyn Harriers 258 418
Moreton Hall    
Oswestry Olympians 430 534
Shrewsbury AC 353 172
Telford AC 600 587
Wenlock Olympians 298 281
Wrekin College 49  
Shrewsbury High    
Concord College    
Oswestry school    
Aberystwyth AC 41 50 91
zz14      
zz15      
zz16      
zz17      
zz18      
zz19      
zz20